DOĞRU VE AÇIK KUR’ÂN-I KERÎM MEALİ

150,00

DOĞRU VE AÇIK KUR’ÂN-I KERÎM MEALİ

Online okuma linki > https://www.kuranmeal.com.tr/

Ciltli-Rahle Boy-Renkli Şamua Baskı
Sayfa Sayısı:700
Boyut:19,5*27 cm
ISBN: 978-605-80357-6-8

Hazırlayan
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

Türkçe Düzenleme ve Tashih Heyeti
Öğrt. Şamil Bayraktar
Öğrt. Ahmet Mak
Öğrt. Z. Meryem Sabura
Öğrt. Ömer Hakimsoyu
Öğrt. M. Hadice Hafızoğlu

Kur’ân-ı Kerîm, bir hayat düsturudur; mükellef kullara rableri olan Allahu Teâlâ’yı tanıtan, O’nun nasıl tevhid edileceğini, noksan sıfatlardan nasıl tenzih edileceğini, O’na nasıl ibadet etmek gerektiğini, gerçek imanı, şirki ve küfrü öğreten, hayatlarında uymaları gerekli emirler veren, uzak durmaları gerekli yasaklar bildiren, nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini beyan eden, Allahu Teâlâ ile kul ve kulların birbirleri arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini açıklayan bir kitaptır. Bu sebeple onun manasını bilerek ve anlayarak okumak gerekir. Eğer manası anlaşılmazsa Allahu Teâlâ’yı bildirdiği şekilde tanımak, layık olduğu şekilde tevhid etmek, yüceltmek ve noksanlıklardan tenzih etmek mümkün olmaz; emirleri yanlış uygulanır, yasaklarından uzak durulmaz; hak, bâtıl; bâtıl da hak olarak algılanır. Dolayısıyla Kur’ân’ı, indiği zamandaki Arapların anladığı şekilde anlamak gerekir. Çünkü Kur’ân Arapça olarak inmiştir. Eğer Arapça, Kur’ân’ın indiği zamandaki Araplar gibi anlaşılmaz ya da onların anladığı manaya göre tercüme edilmezse ya eksik ya da yanlış anlamalar meydana gelir ve istenen şey elde edilmemiş olur…

Hak Yayınları piyasada yazılan meallerdeki Kur’an’ın doğru anlaşılmasıyla ilgili eksikliği fark edip Şeyh Ziyaeddin El-Kudsi’nin hazırlamış olduğu “Doğru ve Açık Kur’ânı Kerîm Meali” isimli bu eseri okuyucuya sunmaktadır.

Kategoriler:

Ürün açıklaması

DOĞRU VE AÇIK KUR’ÂN-I KERÎM MEALİ

Online okuma linki > www.kuranmeal.com.tr

Ciltli-Rahle Boy-Renkli Şamua Baskı
Sayfa Sayısı:700
Boyut:19,5*27 cm
ISBN: 978-605-80357-6-8