Selefi Salihinin Mezhebi

17,50

Ürün açıklaması

Selefi Salihinin Mezhebi – Huccetu’l İslam İmam Gazali
Tahkik, Şerh Ve Tercüme Kontrolü – Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

İmam Gazali rahmetullahi aleyhin “İlcâmu’l Avâm an İlmi’l Kelâm”, diğer adıyla “Risâle fî Mezhebi Ehlisselef” adlı kitabı vefatından iki hafta kadar önce, hicri 505 yılının Cemadilâhir ayının başında selefi salihinin mezhebi hakkında yazmış olduğu bir kitaptır.
İmam Gazali bu kitabı niçin yazdığını şöyle beyan etmiştir: “Bana, Allah Teâlâ hakkında Kur’an ve sünnette geçen; ilimden uzak kıt akıllı kişilere, Haşeviye’den olan cahillere ve sapıklara teşbihi çağrıştıran bazı haberlerin manası hakkında sordun. O cahil kimseler, bu haberlerin zahiri manasına inanarak Allah’ın mutlaka tenzih edilmesi gereken suret, el, ayak, inme, bir yerden bir yere intikal etme, arşın üzerine oturma, istikrar ve buna benzer şeyleri Allah’a nispet ettiler ve bu inancın, selefin inancı olduğunu iddia ettiler. Bu soruyu sorman vesilesiyle sana, selefi salihinin gerçek inancını anlatmak, bu müteşabih haberler hakkında bütün halkın inanması gereken şeyleri açıklamak ve böylece hakkın üzerini örten örtüyü kaldırmak istiyorum. Bu açıklamalarla soru sorup araştırma yapılması gereken konuları ve susup hiç araştırma yapılmaması gereken konuları da belirteceğim.”

İmam Gazali rahmetullahi aleyh’in bu kitabı yazma gayelerinden biri de herkesin bilmesi gereken İslam akidesini avama anlayacağı bir şekilde sunmak; onlara akide hakkında bir şey sorulduğunda nasıl cevap vereceklerini öğretmek; üzerlerine farz olan şeyler konusunda derine inmeden nasıl cevap vereceklerini bildirmektir.

5.00 Beş üzerinden

review for Selefi Salihinin Mezhebi

  1. Bulkînî

    Günümüzde tecsim ve teşbih akidesini, selefin akidesi diye insanlara pazarlayanlar gerçek yüzleri bu kitap ile ortaya çıkacaktır. Allah İmam Gazali rahimehullah’dan ve kitabın yazarı Şeyh Ziyaeddin el-Kudsi’den (Allah onu korusun ve) razı olsun.