Ana SayfaOnline okuma salonu – akide serisi

Online Okuma Salonu – Akide Serisi

Ağu 25, 2019 – Önemli Duyuru

Kitaplarımızda geçen ve Allah hakkında zikredilen acıma, şefkat, kızma, sevme gibi kelimeler, yeni baskılarımızda yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde değiştirilmektedir. Kitaplarımızda Allah hakkında zikredilen acıma kelimesi “gözetme” manasındadır, şefkatli kelimesi “merhametli” manasındadır, kızma kelimesi “cezalandırma” manasındadır, sevme kelimesi “razı olması, mükâfat vermesi” manasındadır… bu tür kelimeler asla insanların acıması, şefkatli olması … gibi duygusal manada değildir. Bu ve benzeri kelimeler, Allah’ın zatına layık olacak şekilde ayet ve hadislerin siyakına ve Arapça lügatına göre değiştirilmektedir.
Şub 27, 2019 – Önemli Duyuru
Yayınevimizce yayınlanmış olan Huccetu’l İslam İmam Gazali’ye ait Selefi Salihinin Mezhebi adlı eserin 62. Sayfasında geçen paragrafta: Allah hakkında “onlara acıması” sözü geçmektedir. Buradaki “acıma” kelimesinden asla ve asla duygusal bir mana kastedilmemiştir. Burada kelimenin etkisi; yani gözetmek manası kastedilmiştir. Yanlış anlaşılabilme ihtimalinden dolayı “onlara acıması” lafzını, “onları gözetmesi” olarak değiştirilmiştir. Tüm okurlarımıza duyurulur.

Sorularla Tevhid Akidesi
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

Selefi Salihinin Mezhebi – Huccetu’l İslam İmam Gazali
Tahkik, Şerh Ve Tercüme Kontrolü – Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

Büyük Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

Tağutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

İşte Tevhid
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

İşte Müslüman
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

Hakimiyet Allah’ındır
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

Cahiliyenin Hükmünü Mü İstiyorlar?
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

İslam Dininin Aslı
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

İslam’ın Bakışı Altında Hamas Hareketi
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

Mevzu Ve Zayıf Hadislerin Akideye Etkisi
Abdurrahman Abdulhak

Müslümanlara Karşı Kafirlere Yardım Etmenin Hükmü
Şeyh Dr. Seyfuddin El-Muvahhid

İrtidat Ve Mürtedin Hükmü
Abdulhak El-Heyemi

Kelimetul İhlas
İmam Receb El-Hanbeli

Akidede Sünnetin Yeri
İmam Suyuti

İbni Hacer El-Askalaninin Akaid Konusundaki Fetvaları
Hafız İbni Hacer El Askalani

Allah’ın Şeriatı mi? Şeytanın Şeriati mi?
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi