Ana SayfaOnline okuma salonu – tefsir serisi

Online Okuma Salonu – Tefsir Serisi

Ağu 25, 2019 – Önemli Duyuru

Kitaplarımızda geçen ve Allah hakkında zikredilen acıma, şefkat, kızma, sevme gibi kelimeler, yeni baskılarımızda yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde değiştirilmektedir. Kitaplarımızda Allah hakkında zikredilen acıma kelimesi “gözetme” manasındadır, şefkatli kelimesi “merhametli” manasındadır, kızma kelimesi “cezalandırma” manasındadır, sevme kelimesi “razı olması, mükâfat vermesi” manasındadır… bu tür kelimeler asla insanların acıması, şefkatli olması … gibi duygusal manada değildir. Bu ve benzeri kelimeler, Allah’ın zatına layık olacak şekilde ayet ve hadislerin siyakına ve Arapça lügatına göre değiştirilmektedir.
Şub 27, 2019 – Önemli Duyuru
Yayınevimizce yayınlanmış olan Huccetu’l İslam İmam Gazali’ye ait Selefi Salihinin Mezhebi adlı eserin 62. Sayfasında geçen paragrafta: Allah hakkında “onlara acıması” sözü geçmektedir. Buradaki “acıma” kelimesinden asla ve asla duygusal bir mana kastedilmemiştir. Burada kelimenin etkisi; yani gözetmek manası kastedilmiştir. Yanlış anlaşılabilme ihtimalinden dolayı “onlara acıması” lafzını, “onları gözetmesi” olarak değiştirilmiştir. Tüm okurlarımıza duyurulur.

Davetçinin Tefsiri 3. Cilt
Seyfuddin El Muvahhid

yakında

Davetçinin Tefsiri 6. Cilt
Seyfuddin El Muvahhid

yakında

Davetçinin Tefsiri 7. Cilt
Seyfuddin El Muvahhid

yakında

Davetçinin Tefsiri 8. Cilt
Seyfuddin El Muvahhid

yakında

Davetçinin Tefsiri 9. Cilt
Seyfuddin El Muvahhid

yakında

Davetçinin Tefsiri 10. Cilt
Seyfuddin El Muvahhid

yakında