İMAM BEDİR ER-RAŞİD’İN KÜFÜR SÖZLER KİTABININ ŞERHİ

45,00

İMAM BEDİR ER-RAŞİD’İN
KÜFÜR SÖZLER
KİTABININ ŞERHİ

Yazar: İmam Bedir er-Raşid
Şerh Eden: Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin el-Kudsi
Türkçe Düzenleme ve Tashih Heyeti:
Öğrt. Mahmut Keskinbeyoğlu
Öğrt. Humeyra Eraslan

İmam Bedir er-Raşid’in derlediği Elfaz-ı Küfür kitabı, küfür sözleri üzerine müstakil olarak yazılan ilk kitaptır. Başka kitaplarda dağınık hâlde bulunan küfür sözlerini bir araya toplayarak sadece küfür sözleri ile alakalı bir kitap hazırlamıştır.
Yazar bu kitabı Hanefi mezhebinin usullerine uygun olarak Hanefi âlimlerinin kitaplarından toplamıştır. Kaynak olarak yararlandığı kitapları bütün âlimler kabul etmektedir. İşte bu kitap ehlisünnet ve’l-cemaatin akidesine göre yazılmış olup el yazması olarak hâlen bulunmaktadır.
Örneğin; İstanbul Ayasofya’da 2262, İskenderiye Fevâid’de 12/25, Fünûn’da 68/9, Almanya Berlin’de 2138, Londra’da 1842 numara ile el yazması olarak bulunmaktadır. Aynı şekilde Medine’de Şeyh Hammad el-Ensari Kütüphanesinde de 153 numarada bulunmaktadır.

Kategoriler: