Bu adımı atla Skip to sidebar Skip to footer

el-Ḫarîdetu’l-Behiyye (Parlak İnci) kitabımız çıkmıştır.

İmam Ahmed Ed-Derdîr
Şerh Eden: Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

Kalplerimizi tevhid akidesini bilmekle nurlandıran, akıllarımızı taklit şüphelerinin köleliğinden kurtaran Allah’a hamdolsun!
Salat ve selam; imamımız ve her konuda örneğimiz olan efendimiz Muhammed’in, ailesinin, ashabının ve kıyamete kadar onlara tâbi olanların üzerine olsun! Allah’ım, bizleri de onlardan kıl! Âmin.

Elinizde bulunan bu eser, “el-Ḫarîdetu’l-Behiyye (Parlak İnci)” manzumesinin geniş bir şerhi olup bu manzumenin manalarını açıklamakta ve kasıtlarını beyan etmektedir. Şerhi yaparken mananın anlaşılmayacağı şekilde kısa ve okuyucuyu usandıracak şekilde uzun bir şerh yapmaktan kaçındım. Bu şerhte, yakini artıran faydalar ile birlikte delilleri açığa çıkarmakla yetindim. Allah’tan bu eseri, selim bir kalp ile kendisine ulaşan herkes için faydalı kılmasını ve sadece kerim olan vechi için yapılmış halis bir amel kılmasını dilerim.
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin el-Kudsi