Bu adımı atla Skip to footer

Yazar

Z

iyaeddin Abdullah İbn Abdulkerim El-Kudsi 1937 yılında Kudüs’te doğmuştur. Onbeş yaşında iken Kur’an hafızı olmuş, o zamanlar Filistin’de bulunan akaid, hadis, fıkıh ve tefsir alimlerinden ders almıştır. Mısır’a giderek İslami ilmini orada tamamladıktan sonra Filistin’e geri dönmüştür. Bu arada birkaç defa da hapse girmiştir. 

İhvan-ı Müslimin cemaatine bağlıydı. Fakat İhvan-ı Müslim’inde akide konusunda birtakım bozukluklar olduğunu görmüş ve onların sahip oldukları akidenin sapık ve yanlış olduğunu ilan ederek bu cemaatten ayrılmıştır. 


İhvan-ı Müslimin’in akidesinin temelini oluşturan ve Hasan El-Hudaybi’ye nispet edilen “Duatun La Kuda” İnanç Sorunları adı altında türkçeye çevrilmiştir. Kitapta savunulan fikirlerin yanlış olduğunu Kur’an, sünnet ve müctehidlerin sözlerinden aldığı delillerle ispat eden bir reddiye yazmıştır.

İhvan-ı Müslim’in cemaatine bağlı olanlar, kendilerinin fikirlerini kabul etmediği için ona iftiralar atmışlar, sapık olduğu açıkça belli olan Tekfir vel-Hicre gibi bir cemaate bağlı olduğu fikrini yayarak, halkın onun kitaplarını okumasını engellemeye çalışmışlardır.

En son çıkan

İşte Ehli Sünnet Ve’l Cemaat Akidesi

Allah (c.c), İslam’ı kitabı Kur’an’da ve Rasulü Muhammed (s.a.s)’in hadislerinde insanlara hiç eksiksiz bildirmiş ve…

Yazarın Bütün Kitapları