Kainatın yegane yaratıcısını dogru tanıyalım

35,00

Kainatın yegane yaratıcısını dogru tanıyalım
Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin el-Kudsi

Âlemlerin rabbi olan Allah’tan yardım ister; devamlı ar-tan, hiç eksilmeyen bir hamd ile O’na hamdederim. Yara-tılmışların en hayırlısı olan efendimiz Muhammed’e, onun ev halkına, ashabına ve kıyamet gününe kadar onların hida-yetine tâbi olup onların yolunda yürüyenlere en mükemmel salat ile salat ve selam ederim. Allah’ım! Bizi onlardan kıl. Âmin!
Allah seni doğru yola muvaffak kılsın, hakka ve doğruya ulaştırsın! Bil ki ben, Allah hakkında cehaletin, tecsim ve teşbihin yayıldığını; yine şirk, bidat ve sapıklıkların yayıldı-ğını ve bütün bunların yalan ve iftirayla “tevhid”, “hak”, “Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ve kıymetli as-habının dini” olarak isimlendirildiğini görünce hakkı ortaya koymak suretiyle, yani takdis ilmini anlatmak; Allah’ı, ke-maline ve birliğine layık olmayan her şeyden tenzih etme kaidelerini açıklamak; mücessime ve müşebbihenin saptırıcı-lığını açığa çıkarmak ile zikri yüce ve kudreti üstün olan Allah’ın rızasını kazanmak istedim. Böylece helak olanlar bilerek helak olsunlar, hak üzerinde olanlar da bilerek hak üzerinde olsunlar. Bu konuda muvaffak olmam ancak Al-lah’ın yardımıyladır. Ben sadece O’na tevekkül ettim ve sadece O’na yöneldim.

Kategoriler: