Bu adımı atla Skip to sidebar Skip to footer

 

Biz Hak Yayınları olarak yayın hayatımıza 1987 yılında başladık. Yayın hayatımızda ise gerçek Tevhid Akidesini insanlara anlatmayı kendimize gaye edindik. Bu gayemizden bir an bile olsa taviz vermedik.

“İslam Yayıncısı” olarak ortaya çıkan bir takım yayıncıların yaptığı gibi, dünya metaını elde etmek için elimize geçen her kitabı okuyucuya sunmadık.

Zira bizler; şirk, küfür, bid’at, hurafe, körü körüne taklid ve bunlar gibi Kur’an ve sünnete ters düşen sapıklıklardan kendimizi uzak kıldığımız gibi insanların da bu gibi sapıklıklardan uzak kalmasını istedik ve istemekteyiz. Çünkü biz Allah (c.c)’tan, gerçekten korkanlardanız.

Bu sebeple dünya metaı elde etmek gayesiyle insanları saptırmaktan Allah (c.c)’ya sığınırız. Biz biliyoruz ki; bir kimsenin bizim vesilemizle hidayet bulması bizim için, dünya ve içindekilerinden daha değerlidir. O halde daha değerli olan bir şeyi neden daha basit olan şeylerle değişelim ki?!

 

Gayemiz “Gerçek Tevhid Akidesini” insanlara ulaştırmak

Gayemiz “Gerçek Tevhid Akidesini” insanlara ulaştırmak olduğu için bu gayeyle yazılmış en sağlam, en güvenilir ve hakkı insanlara en güzel bir şekilde sunan eserleri okuyucuya ulaştırdık. Ve bastığımız kitapları, Kur’an ve sünneti sahabe anlayışıyla delil alanlardan seçtik. Çünkü biz inanıyoruz ki Allah (c.c)’nün razı olduğu inanç ve en doğru yol, Kur’an ve sünnetin sahabe anlayışına göre anlaşıldığı inanç ve yoldur. Ayrıca yayınladığımız eserler içersinde; “Halifelik ve Emirlik” kitabının yazarı Mahmut Şakir’in, “Yahudiliğin Gerçek Yüzü” kitabının yazarı Fuad Abdurrahman er Rıfai’nin yine keza kitaplarımızda doğrulara isabet eden görüşlerine yerverdiğimiz; Ahmet Şakir, Şankıtiy, Muhammed Hamid el Fıkhi, Dr. Abdulaziz b. Abdullah el Hamidi, Dr. Seyyid Sabri, Dr. Fuad Abdulbaki, Dr. Muhammed Naim Yasin, Abdulmecid eş-Şazeli, Prof. Ali Hasbullah gibi ismi zikredilen kişilerin tevhid ehli olduğunu kabul ettiğimiz anlamına gelmediğini, yapmış oldukları yanlışlardan kendileri sorumlu olduklarını bizler gerçek Tevhid Akidesini insanlara doğruları yansıtarak anlatmaya çalıştığımızı ayrıca belirtmek isteriz.

HAKYAYINLARI

Bu güne kadar otuzdan fazla eseri okuyucuyla buluşturduk. Kitaplarımızda asla tezata, çelişkiye düşmedik. Hakkı olduğu gibi, hiç bir ayrıntıyı gizlemeksizin ve hiç kimseden çekinmeksizin anlattık… Anlatmaya da devam edeceğiz…

Kitaplarımızda; Tevhidin ne olduğunu, Müslümanın, müşriğin, kâfirin, münafığın kimler olduğunu, insanı küfre düşürecek faktörleri, günümüz cahiliyesini ve bu cahiliyedeki sapıklık, saptırma ve tahrifleri, tagutu ve tagutu inkârın ne olduğunu, şirk, küfür, bid’at ve bunlar gibi diğer şeri kavramları ve İslami hareket metodunun nasıl olması gerektiğini günümüzden pratik örnekler vererek anlattık.

Böylece bizler Allah (c.c)’ya karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize inanıyoruz. Çıkardığımız eserleri takip eden kimseler piyasadaki yayınevleriyle aramızdaki farkı muhakkak anlayacaklardır.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.